vmware虚拟机centos无法startx

重装windows7系统后,发现原来装的vmware虚拟机系统CentOS无法startX,通过虚拟机光驱挂载C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\linux.iso文件,安装vmware-tools 可以解决问题。

mkdir /mnt/cdrom

mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom

cp /mnt/cdrom/VMwareTools.8.4.2-261024.tar.gz /root/vm.tar.gz

tar -xzf vm.tar.gz

cd  vmware-tools-distrib

./INSTALL

系统会提示说vmware-tools最好在xindows环境下装,在命令行模式下装没经过测试与不支持,问是否取消安装,回答否,然后一路回车默认安装即可,装完后,startx,x windows终于启动了